OSCAR WILDE

“I can resist anything except temptation.”

(Ayartma dışında herşeye direnebilirim)